Tilbake
Astrid Havn Tranøy

Skolens kunst og kulturprosjekt

Skolens kunst og kulturprosjekt er eit samarbeid mellom DKS Karmøy og skulane Grindhaug, Stokkastrand og Torvastad skole og kultursenter. Prosjektet involverer profesjonelle kunstnarar, og skal gi elevane ved skulane kunstopplevingar samstundes som kunstnaren er ein ressurs inn mot andre fag. Prosjektet strekk seg over to skuleår, med oppstart i 2019 og avslutning i 2020-2021.

Grindhaug skole sitt prosjekt heiter Ei hyllest til jorda

Stokkastrand skole sitt prosjekt har tittelen Superheltar i kvardagen, meg, deg og plassen me bur på

Torvastad skole og kultursenter har tittelen Prosjekt Glede

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Karmøy kommune
  • Kunstnere/grupper: Erlend Bjelland

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer