Tilbake
Reidar Kjelsen
Reidar Kjelsen
Reidar Kjelsen

ÆSJ! 2021

Leselyst i fokus! Standup for 1-4 trinn med livetegning på flippover og dialog med barna. Forfatterbesøk med vekt på det uventede. Med utgangspunkt i egne bøker forsøker Reidar Kjelsen å skape bevissthet rundt det at mennesker spiser dyr. Vi fabulerer over hvorfor de voksne bestemmer og om god folkeskikk er en bra ting. Forestillingen har som mål å stimulere barnas fantasi og evnen til å tenke utenfor boksen, samt skape interesse for bøker.

Reidar Kjelsen er utdannet illustratør ved SHKS i Oslo. Han har illustrert 50 barnebøker og skrevet 15 av disse selv. I tillegg har han hatt 4000 leselystforestillinger over hele landet. Han synes ikke man skal undervurdere leserne bare fordi de er barn.

Opplegget funker også for elever med særskilte behov!


Lærerveiledning

Lærarrettleiing

En bok kan handle om hva som helst. Forfattere har nemlig lov til å lyve! Forestillingen "Æsj!" handler om å gi fantasien fri flyt og å skape interesse for bøker. Dette er standup for småtrinnet med live tegning på flippover. "Æsj!", "Ku uten hode", "Tissemus", "Rumpetroll" og "Bertil Bestemmer selv!" er bøker for dem som skal stave seg gjennom sine første setninger. Veldig enkle bøker, med vekt på humor. Med utgangspunkt i disse forsøker forfatteren å skape bevissthet rundt det at mennesker spiser dyr. Vi fabulerer over hvorfor de voksne bestemmer og om god folkeskikk er en bra ting. Det er åpent for innspill fra elevene og det er ikke uvanlig at det skjer helt nye og uventede ting når barnehoder møter hodet til en gal forfatter!

Forestillingen har som mål å stimulere barnas fantasi og evnen til å tenke utenfor boksen, samt å skape interesse for bøker.


LITTERATUR OG KUNNSKAPSLØFTET

Besøket kan knyttes opp til disse kompetansemålene i Kunnskapsløftet:

NORSK: *samtale med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon ; *lese tekster av ulike typer med sammenheng og forståelse ; *gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder ; *samtale om innhold og form i sammensatte tekster ; *gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur. 

TIL FORESTILLINGEN TRENGS

- En forsamling barn

- En flippover

- Rød og sort sprittusj med flat tupp (helst 5mm)


FORSLAG TIL FORBEREDELSER

- Les ”Ku uten hode.”

- Snakk om forholdet mellom kua og den slemme katten.

- Tegn yndlingsdyret ditt som gjør noe rart.


FORSLAG TIL ETTERARBEID

- Les flere av bøkene mine.

- Tegn et monster som ingen har sett før.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Karmøy kommune
  • Kunstnere/grupper: Svinepelsen
  • Idé/opplegg: Reidar Kjelsen

Om kunstner / utøver / gruppe

Reidar Kjelsen har hovedfag i illustrasjon fra SHKS 1994. Han har illustrert 50 bøker, hvorav 15 er selvskrevne. Han har hatt 4000 leseforestillinger over hele landet. Både i skoleverket, på bibliotek og barnehager.

Publikumskommentarer