For utøvere

Frist for å sende inn tilbud er 15. januar kvart år.

Har du lyst til å turnere i Karmøyskulen neste skuleår?  Send inn skildring på vårt tilbydarskjema innan 15. januar til Astrid Havn Tranøy, Oppvekst- og kulturetaten, Rådhuset, 4250 Kopervik

Send det gjerne elektronisk til aht01@karmoy.kommune.no  - innan 15. januar
Obs! Legg ikkje ved bilete, video eller andre tunge filer, men send heller link til vimeo eller skydrive eller liknande.

Spørsmål til skjemaet? Kontakt Astrid på tlf +47 52 85 73 68 eller på e-post: aht01@karmoy.kommune.no

Har du hatt oppdrag for Kulturskrinet?

Fakturainformasjon (ALLE fakturaer SKAL merkast med Kulturskrinet og tittel på tilbud):

Karmøy kommune har gått over til elektronisk faktura. Faktura skal sendast i EHF-format. For å gjere dette treng du eit fakturasystem som lager dette formatet, samt Karmøy kommune sitt organisasjonsnummer som er 940791901. Du blir bedt om ein ressurskode. Kulturskrinet sin ressurskode er initialene jah .